Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Jolanta Żółcik
Kancelaria Komornicza nr XI w Rudzie Śląskiejadres:
41-712 Ruda Śląska, ul. Goduli 24/ 109
telefon: 32 728 04 07
e-mail: kancelaria@komornikrudaslaska.pl
godziny pracy kancelarii:
poniedziałek 10:00-14:00
wtorek-czwartek 10:00-15:00
przyjęcia stron:
czwartek: 10:00-14:00...Obszar działania...
Tut. Komornik jest właściwy miejscowo dla miasta Ruda Śląska.

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania